DIREKT POD: TVÅ-TRE MICRO CAPS, EN SPAC, LITE DOGE – RISKFRITT?

2021-06-16 10:29:14

STOCKHOLM (Direkt Studios) Finansmarknadernas kolossala värdeutveckling under 10- och början av 20-talet fick många att börja skruva på sig inför den generellt svaga sommarsäsongen under 2021.

Börsen trevade och själva riskbegreppet ifrågasattes, ett begrepp som redan genomgått en reformation sedan senaste finanskrisen i fråga om att låta historiska utfall få tolkningsföreträde för framtidsscenarion varom det enda säkra är att prognoser blir osäkra.

Så: Vad blir den moderna definitionen av risk? Hur ska vi hantera den i en ekonomi där vi blivit beroende av vår stimulans-fix, och är vi verkligen så korkade att vi inte lever som vi lär av eviga deviser som att våra egna liv har ett oändligt värde?

Det frågar sig programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning i det här avsnittet av FollowTheMoney, en podcast om makt, storfinans och börsen.

Podcasten är tillgänglig på alla plattformar, bland annat hos Spotify, i Apple Itunes Podcast-bibliotek och hos Acast.



Direkt-SE