Aktie Teckningskursen i den riktade emission, som fastighetsbolaget Diös aviserade efter börsens stängning på onsdagen, blev 110 kronor per aktie. Bolaget tillförs därmed 800 miljoner kronor, före transaktionskostnader.

Teckningskursen, som fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, motsvarar en rabatt om cirka 6 procent, jämfört med aktiens stängningskurs på onsdagen.

Emissionen tecknades av såväl nya som befintliga institutionella investerare, inklusive de tre största aktieägarna AB Persson Invest, Erik Paulsson & Bolag och Nordstjernan, enligt pressmeddelandet.

Emissionslikviden avses användas för att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt genom värdeskapande investeringar i befintligt bestånd samt användas till att förvärva ytterligare fastigheter med rätt innehåll och läge med fokus inom kommersiella lokaler och bostadsfastigheter, uppger Diös.

Sammanlagt emitteras nära 7,3 miljoner aktier och emissionen medför därmed en utspädning för existerande aktieägare om cirka 5,1 procent, enligt pressmeddelandet.