Diamyds nya medel botar diabetes?

Publicerad 2007-11-21 09:54

VD Anders Essen-Möller och forskningschefen John Robertson spekulerade på torsdagens stämma i att Diamyds nya läkemedel som resulterar i en höjning av C-peptidnivån kanske inte bara bromsar insulinberoende diabetes utan även kan bota sjukdomen. Men analyt

Kompletterande resultat från fas II-studien med Diamyds läkemedel mot diabetes, som också heter Diamyd, visar att preparatet höjer C-peptidnivåerna signifikant hos en av dosgrupperna. Det skriver bolaget i en stämmokommuniké.

Fyndet beskrivs som ”oväntat” och ”sensationellt”, av bolaget.

Om C-peptidnivåerna minskar är det ett tecken på att insulinberoende diabetes håller på att bryta ut.

Enligt John Robertson är det inte överraskande att läkemedlet ökar C-peptidvärdena mest vid en viss dos, i studien visades mest effekt vid 20 mikrogram. Orsaken är att kroppens immunförsvar kan reagera på ett sätt vid små och stora doser av ett läkemedel, men inte på samma sätt mot doser däremellan.

I samband med att de första studieresultaten släpptes, i juni, ansåg analytiker att det var en svaghet att preparatet inte visade effekt i de två högsta doserna.

John Robertson sade på stämman att han är övertygad om att studien skulle ha gett ett mer konventiellt dossvar om man testat i ett smalare dosspektrum. I studien användes preparatet i så skilda doser som 4, 20, 100 och 500 mikrogram.

– Nu har en dos identifierats som gav en ökning på mer än 50 procent i fastande C-peptidnivå, detta är mycket bra, och någon ytterligare dosoptimering lär inte bli nödvändig, skriver bolaget.

Diamyd skriver också att de oväntat positiva resultaten torde ha stärkt bolagets position gentemot konkurrerande läkemedelsutvecklingsprojekt och att bolaget nu fokuserar på att licensiera ut fortsatt kommersialisering av läkemedlet.

Men analytiker på marknaden är inte så imponerade.

– Jag tycker att det är oseriöst. Bolaget drar alldeles för långtgående slutsatser och inger patienter och ägare falska förhoppningar, säger en analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

Aktieuppgången, med 11 procent, på fredagsförmiddagen är definitivt en överreaktion, enligt analytikern.

– Att kunna bota diabetes vore en oerhörd revolution. Men bolaget drar alldeles för långtgående slutsatser. Spekulera kan man göra internt, eller inför väl insatta experter, men inte på stämman, säger en analytiker.

(Direkt)