DIAMYD MEDICAL: RESULTAT BLEV -33 MLN KR 1 KV

2023-01-25 08:17:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Diamyd Medicals resultat för första kvartalet, september-oktober 2022, i bolagets brutna räkenskapsår uppgick till -33,0 miljoner kronor (-37,8).

Resultat per aktie blev -0:40 kronor (-0:50).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -27,1 miljoner kronor (0) och likvida medel och kortfristiga placeringar per 30 november 2022 var 131 miljoner kronor (241).Direkt-SE