DIAMYD MEDICAL: ÖPPNAT KLINIK FÖR REKRYTERING TILL DIAGNODE-3

2022-03-15 18:42:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Diamyd Medical har öppnat den första kliniken för rekrytering av patienter till Diagnode-3-studien.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Den första kliniken har nu öppnats i den precisionsmedicinska fas III-studien Diagnode-3. Studien som är utformad för att bekräfta effekten och säkerheten av den antigenspecifika immunoterapin Diamyd, kommer att inkludera cirka 330 patienter i åldrarna 12 till 29 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och som bär den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2", heter det.

Bolaget uppger även att fler kliniker kommer att öppnas i Europa inom kort.Direkt-SE