DIAMYD MEDICAL: ESSEN-MÖLLER GER BORT 4,5 MLN AKTIER T SINA BARN

2022-05-09 08:06:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Diamyd Medicals huvudägare Anders Essen-Möller har till Finansinspektionen anmält avyttring av 4,5 miljoner Diamyd Medical-aktier i form av gåva till sina fem barn.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen motsvarar cirka hälften av Anders Essen-Möllers innehav, som efter transaktionen uppgår till drygt 4,5 miljoner aktier, varav cirka 1,2 aktier i kapitalförsäkring. Anders Essen-Möllers aktieinnehav i Diamyd Medical motsvarar efter transaktionen en kapitalandel om cirka 4,4 procent och en röstandel om cirka 8,4 procent.Direkt-SE