DIADROM: RÖRELSERESULTAT PRELIMINÄRT 4,0-4,3 MLN KR 4 KV

2022-01-14 15:36:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Diadrom, ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech, bedömer att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2021 preliminärt uppgick till 4,0-4,3 miljoner kronor, vilket vore en ökning från 2,0 miljoner kronor under motsvarande period året före.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det högre resultatet förklaras av hög personaltillväxt under hösten och en fortsatt stark efterfrågan från våra kunder. Detta har lett till en gynnsam kombination av högre beläggning kombinerat med fler och lönsammare projekt än förväntat för det fjärde kvartalet", skriver Diadrom som ofta brukar komma med preliminära kvartalsbesked.

"Då bedömningen är att resultatet ökar med 100-115 procent jämfört med motsvarande period 2020, samt att resultatet är väsentligt högre än tidigare kvartal under året och dessutom det högsta resultatet för det fjärde kvartalet i bolagets historia, ser bolaget att det är rimligt att gå ut med denna omvända vinstvarning", uppger Diadrom.

Bokslutskommunikén kommer enligt plan att publiceras den 24 februari 2022.Direkt-SE