Notering Det finns många risker i Volvo Cars i form av det stora kinesiska ägandet, det stora spannet i teckningskursen och det faktum att bolaget är inblandat i ett teknikskifte. Den fina tillväxten, goda varumärket och starka balansräkningen gör dock tillsammans med den attraktiva värderingen att det "borde vattnas i munnen" på värdeinvesterare, skriver Dagens Industri i en analys inför börsnoteringen.

Enligt tidningen råder det ”hela havet stormar” vad gäller värderingar inom fordonssektorn, där traditionell biltillverkning värderas mycket lågt medan elbilar får extrema värderingar som liknar bubblor. Teckningsintervallet 53-68 kronor per aktie motsvarar cirka 30 procent vilket enligt DI gör det svårare att bedöma värdet.

I erbjudandet ingår inte bara Volvo utan även delägarskap på nära 50 procent i elbilstillverkaren Polestar och 30 procent i kinesiska biltillverkaren Lynk & Co. Lynk säljer enligt DI redan cirka 200.000 bilar i år och med ett antagande om liknande värdering per såld bil som BMW, Mercedes och Volkswagen skulle Lynk vara värt cirka 50 miljarder kronor och Volvos post cirka 15 miljarder. För Polestar är ett rimligt värde ”någonstans i mitten” av 10 och 50 miljarder kronor

Det stora kinesiska ägandet försvårar värderingen. Även om emissionen skalas upp maximalt kommer Geely att äga 78,4 procent och de nya ägarna kommer att ha rätt lite att säga till om, enligt analysen.

”Med tanke på hur allt mer uppkopplade bilarna blir framöver vore det nästan konstigt om biltillverkarna skulle klara sig utan mer statlig inblandning på sikt. Kina är även den klart största marknaden för Volvo Cars och står för nästan en fjärdedel av den totala försäljningen. Det här är reell risk som man bör ta höjd för i värderingen”, skriver tidningen.

Tillväxten sticker ut för Volvo i bilbranschen vilket man enligt DI också ska ta med i värderingen.

”Det är speciellt bra nu när marknaden verkar kasta sig över allt som växer, med höga värderingar som följd”, skriver DI.

Volvos rörelse skulle värderas till runt 5 gånger den väntade rörelsevinsten på 22 miljarder kronor i år (ev/ebit) eller ett p/e-tal på cirka 6-7.

”Det skulle i så fall tillhöra de lägsta på börsen och bör få det att vattnas i munnen på vilken värdeinvesterare som helst”, skriver DI och tillägger att rekommendationen att teckna Volvo Cars börsintroduktion är given.