DI: Två köpvärda utbildningsaktier

Publicerad 2017-09-27 08:47

Aktietips Köp Engelska skolan och Academedia men sälj BTS och finländska Sanoma.Det rådet ger Dagens Industris specialtidning DI Dimension efter en djupdykning i utbildningssektorn.

Den politiska risken är den stora osäkerhetsfaktorn i sektorn med vinstbegränsningsförslag, även om regeringens förslag på detta område sannolikt kommer att falla i riksdagen.

Engelska skolan är köpvärd trots politisk risk, menar dock tidningen. Kursutvecklingen har varit minst sagt måttlig, men resultatutvecklingen för bolaget har varit desto bättre. Och nästa år bör vinsten kunna klättra med ytterligare 10 procent då bolaget öppnat fyra fler skolor i augusti.

Academedia, som är ett av Europas största skolföretag, har goda vinstutsikter och bör kunna dela ut pengar nästa år vilket gör aktien köpvärd. Den politiska risken är densamma som hos Engelska skolan påminner DI Dimension.

Utbildningsbolaget BTS stämplas med sälj. BTS har en stor del av sin verksamhet i USA vilket gör det känsligt för dollarns försvagning. Dessutom väntas ökad digitalisering i branschen skärpa konkurrensen. Till det ska även läggas att BTS-aktien haft en fin utveckling hittills i år. Sammantaget ser aktien dyr ut sett till utsikterna det kommande året och rådet blir alltså sälj.

Finländska mediebolaget Sanoma, med en betydande utbildningsverksamhet, ser inte särskilt intressant ut för närvarande. Hög skuldsättning samt oförändrad vinst gör att aktien ser dyr ut och rådet blir därmed också sälj.