Aktie Swedbank bröt mot marknadsmissbruksförordningen (Mar) i sin hantering av penningtvättskandalen i Baltikum. Det anser Finansinspektionen enligt Dagens Industri, som tagit del av myndighetens preliminära slutsatser efter en undersökning av banken.

Efter att i mars 2020 ha dömt Swedbank att betala 4 miljarder kronor i böter för allvarliga brister i arbetet med att motverka penningtvätt, inledde FI i september samma år en ny undersökning om misstänkt brott mot Mar i samband med härvan. Myndighetens slutsatser har nu meddelats banken och FI skriver att Swedbank misstänks för överträdelse av artikel 18 i Mar. Det handlar om att banken inte upprättat några insiderlistor efter larmen som tydde på brister i arbetet mot penningtvätt.

FI:s preliminära bedömning är enligt tidningen att insiderinformation uppstått inom banken senast vid den så kallade septemberrapporten 2018, då bankens enhet för regelefterlevnad (compliance) redogjorde för penningtvättsriskerna och volymen av transaktioner med Danske Bank för den dåvarande vd:n Birgitte Bonnesen.

Om myndigheten slutligt anser att Swedbank bröt mot Mar riskerar banken ytterligare böter som kan uppgå till högst 2 procent av föregående års omsättning, vilket är drygt 900 miljoner kronor.

”Det rör historiska händelser som till viss del är samma som Nasdaqs disciplinnämnd redan har sanktionerat oss för”, säger Unni Jerndal, senior rådgivare på Swedbank, till DI.