Aktie På JM:s hemsida och i SBB:s redovisning anges SBB:s ägande i JM uppgå till 30,6 procent. Men enligt ett flaggningsmeddelande från SBB i fredags, är SBB:s aktieinnehav i JM bara 28,2 procent, inte 30,6 procent. Resterande 2,4 procent är något annat, skriver Dagens Industri.

Detta efter att SBB i augusti flaggat för att ägarandelen passerat 30 procent.

JM:s finanschef Carl Bandhold uppger för DI att det pågår ett internt arbete med att tolka situationen.

I fredagens rättelse framgår det att 2,4 procentenheter av SBB:s exponering mot JM utgörs av någon form av derivatinstrument, skriver DI som även rapporterar att SBB:s rättelse kom efter påtryckningar från Finansinspektionen, FI.

Enligt FI riskerar SBB nu en sanktion.

SBB:s jurister på advokatbyrån Vinge har i ett brev till FI argumenterat att det tidigare flaggningsmeddelandet var ”i allt väsentligt korrekt”, skriver DI.