Analys Dagens industri rekommenderar sälj av aktien i ljudboksbolaget Storytel. Tidningen pekar på emissionsrisken, den tyngande utlandsexpansionen samt den långa vägen till vinst i kombination med den senaste månadens branta kursuppgång.

”Med tanke på att bruttomarginalen i Norden inte har stigit de senaste åren trots omsättningstillväxten, frånsett ett engångslyft i samband med att momsen sänktes från 25 till 6 procent i höstas, är det klokt att hålla ned värderingen även där. Ett börsvärde på 6-7 miljarder kronor som Storytel värderades till i december snarare än dagens 10 miljarder kronor framstår därmed som rimligt”, skriver Dagens Industri under vinjetten Veckans aktie.

Tidningen tror vidare att Storytels negativa kassaflöde kommer att tillta med tanke på att bolaget nyligen lanserat i stora länder som Brasilien och Tyskland. Nästa emission kommer ”rimligen” bli större än de 500 miljoner som hämtades in 2018.

”Ett sådant besked lär pressa aktiekursen”, skriver Dagens industri.

Tidningens analytiker Ulf Petersson tycker Storytel har gjort en imponerande resa fram till den marknadsledande positionen i Norden, men tycker samtidigt att jämförelserna med Spotify och Netflix haltar eftersom ljudböcker är en lokal marknad. Runt 85 procent av alla lyssningar sker på det egna språket.

”Det gör att varje ny geografisk marknad blir lite av en egen affär”, heter det i analysen.

Storytel har gått upp med 41 procent de tre senaste månaderna.