Aktietips Aktien i finansbolaget Catella är bortglömd och osexig. Med tanke på att tillväxten lår hålla i sig finns det ett köpläge. Det menar Dagens Industri under vinjetten Veckan Aktie.

Tidningens analys visar att vinsten per aktie bör närma sig 2 kronor under 2021. Det skulle innebära att aktien för närvarande handlas till 10 gånger vinsten.

”En så låg värdering i kombination med bolagets renodling mot mer tillväxtinriktade verksamheter ger utrymme för en uppvärdering till 30 kronor på medellång sikt. På längre sikt bör en lyckosam renodling kunna ge mer än så. Köp”, skriver Dagens Industri.