Aktietips Det är läge att köpa aktien i IT-företaget Proact som rasat sedan bolagets senaste kvartalsrapport, menar tidningen Dagens industri.

”Intjäningen vobblar, men kassaflödesavkastningen är hög vilket i kombination med förvärvspotentialen gör aktien intressant”, skriver Dagens industri under vinjetten Veckans aktie.

Bolaget har en stark finansiell ställning och sitter med nettokassa, framhåller tidningen. I kombination med det starka kassaflödet innebär det goda förutsättningar att skruva upp förvärvstakten och förbättra både lönsamhet och vinsttillväxt.

”En förvärvsagenda verkar för närvarande kunna liva upp nästan vad som helst och Proact borde kunna hitta värdeskapande affärer”, skriver Dagens industri vidare.