Aktie Beijer Almas aktiekurs har släpat efter vinstutvecklingen under senaste året och orderingången indikerar att vinstutvecklingen blir bra även nästa år. Det skriver Dagens industri i en analys och rekommenderar köp av industrikoncernen.

Dagens industri skriver att finansmansägda industrikonglomerat hör till de mest framgångsrika bolagen.

”Minsta gemensamma nämnare för dessa bolag och därmed högst sannolikt den viktigaste förklaringen till framgången är att bolagen har en långsiktig kapitalstark och tydlig ägare”, skriver Di.

Även Beijer alma ingår i kategorin då bolaget sedan 1992 kontrolleras av Anders Wall.

Historiskt har aktien handlats till vinstmultiplar om 18-20 gånger nettovinsten men till följd av årets kursnedgång handlas den nu till 15,5.

Di skriver att vinstutsikterna för nästa år är osäkra, men att orderingången för Beijer Alma var god även under senaste kvartalet. Bolaget gynnas också av den svaga kronan och givet det räknar tidningen med ett vinstlyft under 2019 på 10 procent, vilket ger ett p/e tal 14 på nästa års vinst, ”vilket sett till den goda historiken gör Beijer Alma köpvärt”.