Köptips Dagens industri sätter köp på bostadsbyggaren Besqab i tidningens avdelning Veckans aktie. Ett par dåliga år har, enligt tidningen felaktigt, fått investerarna att döma ut bolaget Det framgår av måndagens utgåva av Di.

Marknaden stirrar sig blind på att Besqabs resultat och rörelsemarginal är på bottennivå. Samtidigt bedöms de långsiktiga förutsättningarna för en bostadsutvecklare som Besqab ha förbättrats kraftigt under coronavirus-pandemin.

Bolaget har startat ovanligt få projekt under det senaste året, men har i dag resurser att vara betydligt mer aktivt.

Med ett p/e-tal på 23 är Besqab i dag lågt värderat enligt Di, men med ett förbättrat resultat förväntar tidningen att p/e-talet sjunker till 16 nästa år. Tidningen pekar även på att bolaget i stort sett handlas till bokfört värde, justerat för övervärden i vårdfastigheterna.

Dagens industri bedömer att det är dags att köpa Besqab nu och sälja om några år när framtida projekt är färdigställda.