Notering Sex svenska institutioner och en nordisk har förbundit sig att teckna aktier motsvarande 35 procent av den planerade nyemissionen, som Volvo Cars väntas genomföra inför noteringen på Stockholmsbörsen. Det rapporterar Dagens Industri med hänvisning till anonyma källor.

”Volvo Cars prospekt inför den planerade börsnoteringen ska, enligt bolagets och rådgivarnas planering, offentliggöras under de allra närmaste dagarna”, skriver Dagens Industri vidare.

Volvo Cars har tidigare aviserat bolagets avsikt att notera aktierna på Stockholmsbörsen och göra en nyemission som beräknas inbringa en bruttolikvid om cirka 25 miljarder kronor.