Aktie Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg handlas nära rekordnivåer och det är ett utmärkt tillfälle att passa på att sälja aktien. Det menar Dagens industri, som i måndagens tidning granskar bolaget under vinjetten Veckans aktie.

 

Fastighetssektorn har länge gynnats av en lång rad positiva faktorer, bland annat bostadsbrist och låga räntor. Atrium Ljungberg-aktien har dock inte hängt med fastighetsindex.

En förklaring är den spretiga inriktningen, med verksamhet på flera områden. Bolaget har relativt stor exponering mot handelsfastigheter i en tid då detaljhandeln är satt under press. Försäljningen av bostadsrätter går också trögt och förvaltningsresultatet står och stampar.

”Med tanke på de mycket gynnsamma omvärldsfaktorerna för fastighetsbranschen är vinstutvecklingen inte särskilt imponerande”, skriver Di.

Bolagets planer på att öka takten i projektutvecklingen samtidigt som flera fastighetsägare planerar ny kontorsyta och hyresmarknaden i Stockholm kan ha passerat zenit, gör det tveksamt om det är rätt tid att kraftigt öka investeringarna i nya projekt, menar tidningen, som alltså rekommenderar sälj.