Aktie Det finns en uppenbar risk för att hotellkedjan Scandic Hotels kommer att ha ett "ihållande" negativt kassaflödet. Detta i kombination med en skranglig balansräkningen gör att investerare bör sälja aktien. Det menar Dagens Industri i en analys under vinjetten Veckans aktie.

Tidningen pekar bland annat på att pandemin troligen ger ett strukturellt avbräck i affärsresandet och att detta sannolikt kommer att bli kännbart för hotelloperatörerna.

Å andra sidan verkar Scandic Hotels ha självinsikt och ledningen visar upp en ödmjukhet inför utmaningarna bolaget står inför, något som bådar gått.

”Men utsikterna för ett kompakt negativt kassaflöde de närmsta kvartalen i kombination med balansräkningens bräckliga element gör att potentialen drunknar i riskerna på ett års sikt”, skriver Di:s analytiker Richard Bråse.