Aktieråd Cellavision är efter de senaste åren kraftiga kursuppgång prissatt för perfektion samtidigt som jämförelsetalen blir tuffare. Därför är det dags att sälja aktien i blodanalysbolaget. Det menar Dagens Industris analytiker Richard Bråse i en analys under vinjetten Veckans aktie.

”Det är svårt att se Cellavision som en strukturell säljkandidat så länge det inte tillkommer ny konkurrens. Men när förväntningarna har skenat iväg samtidigt som jämförelsetalen nu blir tuffare är det svårt att sätta annat än sälj”, heter det i analysen.

I en ”normaliserad värdering” borde aktien rimligen kosta 250 kronor, att ställa mot rådande nivåer kring 360 kronor.

”Risken att säljstämpla ett strukturellt tillväxtcase med höga bruttomarginaler och en monopolliknande konkurrenssituation orkestrerat av en bevisligen skicklig vd får dock bedömas som hög”, avslutas analysen i måndagens tidning.