DexTech Medical AB planerar ny klinisk studie på multipelt myelom

2021-08-24 16:00:00

ODX unika verkningsmekanism, tillsammans med mycket lindriga biverkningar, gör preparatet till en stark kandidat för behandling även av MM. Bolaget anser att, med hänsyn till MMs marknadsstorlek samt ODX tydliga potential mot sjukdomen, är det av högsta prioritet att inhämta kompletterande kliniska data.

Den globala marknadsstorleken för MM var 2018 USD 19.5 miljarder och väntas växa till USD 31 miljarder 2026 (https://www.fortunebusinessinsights.com/multiple-myeloma-market-102693).

Trots att bolagets huvudspår är ODX- CRPC, kommer kompletterade positiva ODX-MM-resultat stärka möjligheterna till ett fördelaktigt licensavtal. Bolaget kommer inte att ingå ett licensavtal som inte speglar ODX sanna värde. Genom att visa ODX potential även mot MM, kan ODX sanna värde uppskattas och leda till ett fördelaktigt licensavtal. Finansieringen av studien kommer att ske genom en riktad nyemission.

 "- Med nuvarande ODX data på myelom vore det fel att inte gå vidare med kliniska försök. Jag menar att ODX har potential att vara bättre än befintliga myelom-preparat och att positiva kliniska resultat tillsammans med våra CRPC resultat kommer att verifiera ODX stora potential som cancerläkemedel, säger vd Anders R Holmberg".

För ytterligare information

Gösta Lundgren - Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Cision