DexTech Medical AB konfirmerar mycket positiva resultat från myelomstudier

2021-05-10 08:30:00

Bolaget anser att, med hänsyn till MMs marknadsstorlek och ODX potential mot sjukdomen, det är av högsta prioritet att inhämta kompletterande/konfirmerande in vivo-data.  Sådana data har självfallet en positiv inverkan inför en licensaffär avseende ODX-CRPC. Den globala marknadsstorleken för MM var 2018 USD 19.5 miljarder och väntas växa till USD 31 miljarder 2026 (https://www.fortunebusinessinsights.com/multiple-myeloma-market-102693) vilket är mer än dubbelt jämfört med marknadsstorleken för CRPC. Kompletterade positiva ODX-MM-resultat stärker således möjligheterna till ett fördelaktigt licensavtal. De facto fördubblas ODX värde som potentiellt cancerläkemedel.

Licensdiskussioner pågår och omfattar både plattformsteknologi och ODX specifikt, såväl mot CRPC som andra cancersjukdomar.

"- Myelom-resultaten är mycket viktiga för våra affärsmöjligheter och skall utvecklas ytterligare. Strategin ökar våra möjligheter till en stark licensaffär för OsteoDex, även med de stora hematologibolagen. Jag tror att strategin kommer att bli mycket lönsam för bolaget, säger vd Anders R Holmberg".

För ytterligare information

Gösta Lundgren - Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021.

Cision