DEX TECH: RÖRELSERESULTATET BLEV -1,6 MLN KR 2 KV (-1,9)

2021-02-02 11:33:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsföretaget Dex Tech Medical, som handlas på Spotlight, redovisar ett rörelseresultat på -1,6 miljoner kronor för sitt andra kvartal, oktober-december, i det brutna räkenskapsåret (-1,9).

Bolaget hade ingen omsättning (0) under perioden. Likvida medel låg vid utgången av december på 4,8 miljoner kronor (6,1).

Dex Tech arbetar mot sitt primära mål, att ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat Osteodex för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer. Den andra vågen av covid-19 har inneburit en fortsatt bromsad dialog med intressenterna, vilket medförde att målet att ha ett avtal klart under 2020 förskjutits till 2021, skriver Dex Techs vd Anders Holmberg i delårsrapporten.Direkt-SE