DEX TECH: RÖRELSERESULTATET BLEV -1,5 MLN KR 3 KV (-1,9)

2021-04-20 12:15:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsföretaget Dex Tech Medical, som handlas på Spotlight, redovisar ett rörelseresultat på -1,5 miljoner kronor för sitt tredje kvartal, januari-mars, i det brutna räkenskapsåret (-1,9).

Bolaget hade ingen omsättning (0) under perioden. Likvida medel uppgick vid utgången av mars till 4,2 miljoner kronor (6,1).

Dex Tech fortsätter att arbeta mot bolagets primära mål, att ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat Osteodex för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer.

"Covid-19 pandemin fortsätter att bromsa dialogen med intressenter. Kontakterna med intressenter går långsammare och utesluter fysiska möten som ersätts av telefon/video möten", skriver Dex Techs vd Anders Holmberg i delårsrapporten.

Bolagets fortsatta arbete under 2021 kan underlättas genom en ökad vaccinationsgrad som möjliggör direkt kontakt med intressenter, skriver han.Direkt-SE