DEX TECH: PLANERAR KLINISK STUDIE MED ODX MOT MULTIPELT MYELOM

2021-08-24 16:11:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsföretaget Dex Tech Medical, listat på Spotlight, meddelar att prekliniska resultat avseende effekt på cancersjukdomen multipelt myelom med läkemedelskandidaent Osteoxex (ODX) är så övertygande att bolaget nu börjar planering av en klinisk så kallad proof of concept-studie, en kort studie med begränsat antal patienter.

Finansieringen av studien kommer att ske genom en riktad nyemission.

"Med nuvarande ODX-data på myelom vore det fel att inte gå vidare med kliniska försök. Jag menar att ODX har potential att vara bättre än befintliga myelom-preparat och att positiva kliniska resultat tillsammans med våra CRPC-resultat kommer att verifiera ODX stora potential som cancerläkemedel", säger vd Anders R Holmberg i en kommentar i ett pressmeddelande.Direkt-SE