DevPort AB (publ) förvärvar inkråmet i IT-konsultföretaget ZenDev AB

2021-04-19 08:45:00
Förvärvet av inkråmet i ZenDev är fördelat på en köpeskilling och en tilläggsköpeskilling enligt följande:
  • En fast köpeskilling om SEK 500 000 och som kontant erläggs 2021-04-19
  • En tilläggsköpeskillingen som beräknas utifrån resultatutvecklingen för räkenskapsåren 2021 och 2022 för del av DevPorts IT-konsultverksamhet. Det är bara positiva resultat som kan generera en tilläggsköpeskilling och utfallet av tilläggsköpeskilling är kopplat till 12 % respektive 40 % av resultatet efter skatt beroende på hur resultatet har genererats.

Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till SEK 8 000 000.

ZenDev är ett IT-konsultföretag som beräknas för år 2020 omsätta ca 12 mkr och redovisa ett resultat efter finansiella poster om ca 1,7 mkr. All omsättning och resultat är dock ej hänförlig till verksamhet kopplat till denna inkråmsaffär. En uppskattning är att ca 50 % av omsättning och resultat angivet ovan är kopplat till denna inkråmsaffär.  
ZenDev bedriver konsultverksamhet inom framför allt IT-utveckling såsom bl.a. app-utveckling och utveckling av e-handelsplattformar.
Syftet med affären är att förstärka DevPorts verksamhet inom DevPorts affärsområde Digitala lösningar och inom IT-projektåtaganden där DevPort ser en stor efterfrågan.

Genom förvärvet av inkråmet i ZenDev får DevPort tillgång till framför allt kompetens inom utveckling av e-handelsplattformar samt förstärker kompetensen inom app-utveckling. DevPort får också tillgång till ett upparbetat koncept kring kompetens i Bosnien vilket beräknas öka tillgången på IT-utvecklingskompetens för DevPort samt också ge DevPort möjlighet att kunna erbjuda ett starkt och väl fungerande lågkostnadsalternativ för DevPorts kunder.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021, kl. 08:45 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm och Helsingborg.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter - E-post: corp@avanza.seeller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

Cision

Foto: Shutterstock
Aktier
Här är analytikernas aktiefavoriter i sommar
Foto: AP/TT
Wall street
Brett ned i New York
Portföljen
Snabb revansch för portföljen
Stockholmsbörsen
Nedgången mildrades vid stängningenDefensiva aktier höll emot bäst
Aktier
Spararna återvänder till folkaktiernaInvestor månadens mest köpta aktie
Aktier
Veckans mest blankade aktier
Analyser
Nokias rapport rosas av UBS, Kepler och Nordea
30/7
Trading Direkt med dagens börsnyheter och teknisk analys
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Foto: Copyright (c) 2018 nyker/Shutterstock. No use without permission.
Asien
Nya börsfall i Asien
Fonder
Sverigefonder i topp i juliPrivatspararna säljer ut sina Kinafonder
Aktier
Kapitalförvaltaren: Aktier att köpa just nu”Fortsatt bekväm med att äga aktier”
Analys
Investmentbank sänker Oncopeptides riktkurs med 75 procent
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Securitas slog förväntningarna
Foto: Shutterstock
Rapport
Något under förväntan för Millicom
Konjunk
KI:s barometerindikator: Högsta värdet hittills
Foto: istockphoto
Rapport
Nokia krossar analytikernas förväntningarDubblar resultatet jämfört med estimaten
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens köprekar
Foto: Shutterstock
Sektor
Förvaltaren om Kina: Återgång till klassisk socialism"Bolagsägare skänker bort börsposter för att slippa granskning"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Något bättre än väntat för Astra ZenecaProduktförsäljningen ökade 33 procent
Foto: istockphoto
Rapport
Klart bättre än väntat från Lundin Mining
USA
USA: Senaten enad om det stora infrastrukturpaketet
Räntan
Fed lämnar räntan oförändradÄndrar inte heller obligationsköpen
Köptips
AFV: En aktie att köpa
Foto: istockphoto
Bostad
Danske: Kraftigt fall för bopriserna i Stockholm"Temporär sättning"