Sektor Deutsche Bank bedömer att investerare de senaste månaderna inte tagit hänsyn till stålbolagens resultatförbättringar. "Detta har mynnat ut i att sektorn nu handlas till attraktiva multiplar", skriver banken i en sektoranalys där flera stålbolag uppgraderas.

Deutsche Bank höjer sin rekommendation för SSAB till köp från behåll och drar upp riktkursen till 60 från 48 kr.

I analysen håller Deutsche Bank med om resonemanget att stålpriserna sannolikt kommer mattas av från den senaste tidens höga nivåer.

Flera faktorer väntas dock ge stöd åt marginalerna, menar banken som räknar med lönsamhetsnivåer för stålbolagen under de kommande två till tre åren som kan ligga klart över de som brukar råda i mitten av en cykel.

Som ett resultat av ovan ser banken potential för ytterligare upprevideringar i sina redan höga estimat, relativt marknadens konsensus, för stålbolagen.

I sektoruppdateringen har Deutsche Bank skruvat upp riktkurserna för flera olika stålbolag på global nivå.

I den inledande handeln på onsdagen var A-aktien i SSAB upp 1,9 procent till 46,80 kr.

Deutsche Bank har även skruvat upp rekommendationen för finska Outokumpu till köp från behåll vars aktie lyfte cirka 2,7 procent i Helsingfors vid samma tidpunkt.