Fed Deutsche Bank justerar upp sin prognos för var Federal Reserves styrränta ska toppa till 5,6 procent (5,50-5,75), från 5,1 procent tidigare, enligt internationella medier.

Deutsche Bank väntade tidigare att Fed skulle höja ränteintervallet med 25 punkter i mars och i maj. Nu räknar de med att Fed kommer att höja, med 25 punkter, även i juni och juli.

Banken motiverar prognosändringen med att aktuell inflationsstatistik antyder att Fed kommer att tvingas till fortsatta åtstramningar.

Data på tisdagen visade visserligen att inflationstakten, såväl KPI som kärn-KPI, sjönk något i januari men mindre än väntat.