Nya Karo en riktigt spännande chansaktie

Publicerad 2016-03-23 06:59

Aktietips Karo Bio var länge ett forskningsbolag som förr eller senare misslyckades med allt. Det bolag som byggs upp nu är något helt annat. Karo Bio har därför bytt namn och heter nu Karo Pharma. Detta för att belysa att bolaget nu inte bara har forskning utan även en stor del färdiga läkemedel och medicintekniska produkter.

Under 2015 mer än dubblades omsättningen från 30 miljoner till 69 miljoner kr. Under fjärde kvartalet sjufaldigades omsättningen till från 8 miljoner till 57 miljoner kr. Helårsresultatet försämrades å andra sidan till en förlust på 75 miljoner kr före skatteeffekter, men inklusive engångskostnader på 24 miljoner kr.

Tillväxten är väldigt förvärvsdriven. Under fjolåret köptes bolag för 372 miljoner kr vilket tillför en årsomsättning på 325 miljoner med en rörelsevinst på 50 miljoner kr. Målet är att Karo Pharma ska ha positivt kassaflöde från verksamheten i år.

Fler förvärv står på agendan och den nyemission som genomförs nu ska tillföra 250 miljoner kr. Teckningstiden är 29 mars till 12 april och fyra befintliga aktier ger rätt att teckna en ny för 20 kr. Den 22 mars var första dagen då aktien handlades utan teckningsrätter och därför föll aktien till 27,70 kr.

Kursnedgången motsvarar ungefär det teckningsrätterna är värda. Med nuvarande aktiekurs på 27,70 är det teoretiska värdet för varje teckningsrätt 1,93 kr, men de kan komma att handlas med viss rabatt när handeln i teckningsrätter börjar den 29 mars.

Ett gott tecken är att emissionen är garanterad av styrelseordförande Anders Lönner som även ska använda de teckningsrätter hans ägande ger för att teckna nya aktier.

Karo Pharma är svårt att värdera då verksamheten förändras i rasande takt och antalet aktier blir allt större. Börsvärdet nu efter att kursen mer än halverats sedan toppen i september 2015 är 1,5 miljarder och efter nyemissionen knappt 1,9 miljarder kr.

Bolaget har tre forskningsprojekt varav det mest intressanta är det så kallade RORgamma-projektet som i bästa fall ger drygt 1650 miljoner kr i milstolpar plus royalties från samarbetspartnern Pfizer. Bara det skulle motivera hela börsvärdet och mer därtill, men vi ska komma ihåg att det är långt ifrån säkert allt går vägen och det blir ett färdigt läkemedel.

Ser du ett nytt Meda framför dig eller tror på bolaget ändå tecknar du i nyemissionen. Bara om du redan är fullinvesterad i Karo-aktier ska du sälja teckningsrätterna. Det viktigaste är att du gör någonting så du inte förlorar teckningsrätterna.