Investera Redan nu i mars ska transparensen kring finansiella aktörers hållbarhetsarbete öka och i januari nästa år börjar EU:s taxonomi att gälla. Taxonomin ska bidra till att sålla fram hållbara placeringar.   

Det närmaste året sjösätts två viktiga EU-initiativ, en taxonomi, för att kunna klassificera företag ur ett hållbarhetsperspektiv, samt en ”disclosureförordning”.

Taxonomin ska hjälpa investerare sålla fram hållbara företag medan disclosureförordningen ska öka transparensen kring hållbarhetsarbetet i finansiella produkter och investeringsrådgivning. 

”Både tvingar marknadsaktörerna till stora anpassningar, men utgör bara början av en omfattande omställning, som får betydande effekter för finansmarknader, kapitalflöden och placeringar”, skriver SEB i sin senaste Investment Outlook

Disclosureförordningen träder i kraft redan i mars. Enligt den ska finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare upplysa investerare om hur de tar hänsyn till hållbarhetsrelaterade aspekter i sina processer och produkter. Fonder kommer delas in i tre kategorier, fonder som har hållbarhet som främsta syfte, fonder som beaktar hållbarhetsfrågor i förvaltningen och fonder som inte tar någon särskild hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Taxonomin, vars första del träder i kraft nästa årsskifte, klassificerar inte bolaget i sig utan utgår från bolagets olika ekonomiska aktiviteter. En procentsats ska visa hur stor del av företagets aktiviteter som är miljömässigt hållbara.

”För placerare innebär taxonomin inte bara en möjlighet att bedöma en enskild aktieinvestering utan också hur miljömässigt hållbar hela portföljen är, enligt EU:s regelverk”, framhåller SEB och varnar för att bolag som är *hållbarhetsfavoriter” i dag eventuellt kan klassificeras om i den nya taxonomin.  

Eftersom EU-taxonomins screeningkriterier oftast är exakta och kvantifierbara kommer bolag inte längre kunna hävda att de är ‘gröna’ om de inte är det, slår banken fast.

”På den svenska och nordiska marknaden ligger många företag generellt sett i framkant vad gäller hållbarhetsarbetet. Många av de bolag som redan kommit en bit på vägen med omställningen av sina ekonomiska aktiviteter kommer att synliggöras på ett bättre sätt genom taxonomin, även om kritik kan riktas mot att taxonomin faktiskt missar eller gör en bedömning som kan ifrågasättas, avseende vissa typer av hållbarhetsarbete. Dessa företag har över tid rimligen en bättre förutsättning till kapitalanskaffning på de finansiella marknaderna”, skriver SEB vidare.  

Initialt berörs en liten del av börsbolagen, men riktningen är tydlig, understryker banken.

Fakta: EU-taxonomin 6 mål

1 Begränsning av klimatförändringarna

2 Anpassning till klimatförändringarna

3 Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

4 Omställning till cirkulär eknomi

5 Att förebygga och begränsa föroreningar

6 Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Källa: SEB Investment Outlook feb 2021

 

Foto: Copyright (c) 2018 Shutterstock. No use without permission.
Taxonomin
Carnegie Fonder: Brist på data inför taxonomin
Analys
ABG: Spännande framtid för eyetrackingHöjer riktkursen för Tobii
Analys
Carnegie: Därför höjer vi Sinch riktkurs med 40 procent
Olja
Goldman höjer prisprognosen för oljaBrentolja 75 dollar per fat tredje kvartalet
Foto: istock
Kryptovalutor
FI varnar för att investera i kryptotillgångar”Olämpligt för de flesta, om inte alla konsumenter”
Börsen
Nedåt på Stockholmsbörsen
Analyser
Här är måndagens aktierekar
Aktie
Lumito rasar efter Sectras dementi"Samma typ av samarbete som att jag köper mat på Ica"
Krönika
Hernhag: Håll koll på de svenska HEES-bolagen
Aktietips
Sex köpvärda aktierOch några du kan vara utan
Aktietips
Di: Kindred bjuder på det bästa av två världarBåde tillväxt och värde
Aktietips
AFV: Låg värdering och låg risk i SHBTidningen sätter köp på aktien
Börsen
Blandat på Asiens börser
Foto: Copyright (c) 2017 Shutterstock. No use without permission.
Bitcoin
JP Morgan: Bitcoin fortfarande usel hedge mot börsfallSer kryptovalutan som ett "ekonomiskt sidospår"
Chatt
Hernhag: Fem billiga aktier att köpa just nu
Analys
Nordea hyllar Sinch köp av Inteliquent"Den största händelsen för Sinch"
Aktie
Fredriksen-bolag går in i AQ Group
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Aktietips
Carnegie ser köpläge i teknikkonsultenLyfts fram som "veckans aktiecase"
19/2
Trading Direkt: Inflation i inflationsförväntningarna
Bostad
Valueguard: Så mycket steg bopriserna senaste månaden
Aktieportföljen
Kursrusning i aktieportföljens nytillskott
Foto: istockphoto
Bostad
SBAB: Rekordhöga boprisförväntningar
Bostad
Fortsatt uppgång i Erik Olssons boindex
Insiders
Börsens insiders som handlat aktier