Rapport Det går bra för SSAB. Det visar dagens kvartalsrapport.

Ståltillverkaren SSAB:s rörelseresultat uppgick till 10.395 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 9.150 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Resultatet före skatt landade på 10.254 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 9.043 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 35.516 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 34.871 miljoner kronor.

Ståltillverkaren SSAB:s marknadsutsikter bedöms vara osäkra mot bakgrund av bland annat stigande inflation, komponentbrist och risker för fortsatt negativa effekter från kriget i Ukraina.

Det framgår av utsiktsavsnittet i delårsrapporten för det andra kvartalet.

För Europa väntas marknaden präglas av en säsongsmässig avmattning medan grovplåtsmarknaden i Nordamerika bedöms vara relativt stabil, skriver SSAB.

Jämfört med andra kvartalet 2022 bedöms SSAB Special Steels leveranser bli något lägre. De realiserade priserna bedöms vara stabila.

SSAB Europes leveranser bedöms att bli lägre, mot bakgrund av säsongseffekter och planerat underhållsstopp. De

realiserade priserna väntas bli väsentligt lägre under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartals höga nivå.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli väsentligt lägre, beroende på det planerade underhållsstoppet. Priserna väntas bli lägre.

Kostnaderna för råmaterial kommer att öka för SSAB Special Steels och SSAB Europe under det tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet 2022. Det beror bland annat på inköp av kol (främst så kallat PCI-kol) till exceptionellt höga priser under slutet av första kvartalet.

SSAB höjer prognosen om totala underhållskostnader för 2022 som nu väntas uppgå till 1.210 miljoner kronor. I föregående kvartalsrapport bedömdes underhållskostnaderna landa på 1.120 miljoner kronor för det innevarande året.

”Ökningen är främst relaterad till prisökningar”, skriver SSAB.

Ett starkt kvartal med ett rörelseresultat på över 10 miljarder för första gången i bolagets historia, en marginal som växte till 29 procent och en nettokassa på över 7 miljarder och fortsatt tillväxt inom specialstål. Höga stålpriser bidrog kraftigt till rekordet, men att dessa nu sjunkit tillbaka är en väntad utveckling.

Det säger SSAB:s vd Martin Lindqvist efter det på fredagen redovisade delårsresultatet för årets andra kvartal i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Parallellt med de högre stålpriserna under kvartalet var produktionen stabil och kostnadskontrollen fortsatt god, säger Martin Lindqvist de bakomliggande faktorerna till rekordresultatet, som är mer än dubbelt så högt som jämförelsekvartalet ett år tidigare.

Nu har stålpriserna sjunkit tillbaka en hel del – vad innebär den här volatiliteten för SSAB:s verksamhet?

–Vi är hyggligt vana vid det. Nu har stålpriserna sjunkit tillbaka från rekordhöga nivåer i Europa och priserna är tillbaka där vi var i början på året. Det finns väl ingen som hade trott att de skulle ligga kvar på nivåerna vi såg under andra kvartalet.

När Martin Lindqvist blickar tillbaka på den kraftiga prisuppgång som kom i inledningen av året ser han ”en serie av händelser”, dels Rysslands angrepp på Ukraina som satte spår i marknadens utbud, dels strukturella faktorer som spelade in.

–Dels är det så att det kostar 90 euro per ton koldioxidutsläpp i Europa. Snittet i Europa ligger på 2 ton koldioxid per ton stål. Det gör att marginalkostnaden för den genomsnittliga europeiska stålproducenten är nästan 200 euro per ton. Därmed jagar man inte marginalvolymer på samma sätt längre. Vi har också sett att en del kapacitet har stängts ner, så strukturellt har vi inte överkapacitet här längre. Det gör att utbudet och efterfrågan är mer i balans, säger Martin Lindqvist.

Stålpriserna har gått ner, vilket väl i alla fall delvis kan hänvisas till konjunkturoro. Är du orolig för konjunkturen?

–Nja, man får litegrann fråga sig ‘vad är konjunktur’? Det är klart att det har varit lite stökigt på utbudssidan, avseende transporter. Vi har haft svårt att hitta järnvägstransport, sjötransport och lastbilar. Pandemin är inte slut men det har varit stökigt på marknaden sedan den kom. Trots det måste vi komma ihåg att det har skett en strukturell förändring, som vi pratade om, när kostnader för marginalvolymer gått upp och vi dessutom fått effekter från Ukrainakrisen med hög inflation bland råvaror.

Ukrainakrisen har också medfört att SSAB klippt banden till Ryssland, vilket medförde att kolförsörjningen drabbades. Men i relativa termer har SSAB klarat sig bra genom tidigt agerande.

–Vi hade lite tur där. Inköp började jobba med frågan till och med innan jag visste om det, en dryg månad innan anfallet. Därför har vi klarat oss relativt bra och vi har kol så att vi definitivt klarar oss året ut, säger Martin Lindqvist.

Tredje kvartalet är säsongsmässigt svagare och för SSAB väntar också vissa underhåll.