Det går bra att samäga med barnen

Publicerad 2010-05-20 11:32

Privata Affärer har frågat Göran Olsson, jurist och vd på Bostadsrättsorganisationen SBC, hur bostadsrättsföreningar brukar ställa sig till samägande mellan föräldrar och barn.

– Jag tycker inte att det är något problem. Det är ju en legitim situation, säger Göran Olsson.

Det är bra att barnen är delägare, även om andelen är liten.

– Det som föreningar ofta har invändningar mot är när föräldrar köper en lägenhet och barnet   hyr av föräldrarna.   En idealisk situation är att de äger ihop. Hur mycket bryr vi oss inte om. Det är mycket bättre att man har en förhoppning om ett personligt engagemang i föreningen, säger Göran Olsson.

Hur menar du då?

– Skulle det bli stökigt i lägenheten kan man ge sig på barnet direkt, så att säga, förklarar han.

Han tycker att bostadsrättsföreningslagen som kom på 30-talet har förändrats i lite för långsam takt.   Den passar inte den moderna bostadsrättsmarknaden. En förskjutning har skett där man i dag lagt större tyngd hos ägarna i en bostadsrättsförening och givit föreningen själv en mer underordnad roll. Till exempel använder sig en del föreningar   av lagen om andelsförsäljning, vilket han tycker är dåligt. Den säger att bostadsrättsföreningen har rätt att ha invändningar mot de ägare som samäger, men som vill sälja en andel av ägandet.  

– Jag tycker man ska respektera äganderätten, säger Göran Olsson.

PERNILLA WIECHEL, PRIVATA AFFÄRER