Delårsrapport juli-september 2022 - Midway Holding AB (publ)

2022-10-27 08:00:00

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 40 % till 299 (213) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 31 %.
 • EBITA ökade med 2 Mkr till 25 (23) Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade med 8 Mkr och uppgick till 30 (22) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 26 (17) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58 (-15) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,95 (0,62) kr.
 • Den 1 juli 2022 förvärvade Midway 100% av aktierna i Novakorp Systems.
 • Den 3 oktober 2022, efter periodens utgång, tecknade Midway avtal att förvärva 100% av aktierna i EKRO Bausystem med tillträde 4 oktober 2022.


Januari – september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 45 % till 907 (627) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 36 %.
 • EBITA ökade med 39 Mkr till 99 (60) Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade med 45 Mkr till 102 (57) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 81 (49) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25 (20) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,96 (1,79) kr.


"Midways expansion fortsätter”
Sverker Lindberg, VDFinansiellt sammandrag2022
Q3
2021
Q3
2022
Q1-Q3
2021
Q1-Q3
Nettoomsättning299213907627
Bruttoresultat9469288204
EBITA25239960
Rörelseresultat302210257
Resultat före skatt332110362
Nettoresultat26178149

Nettoomsättning, tillväxt %40,445,946,943,5
Bruttomarginal, %31,432,431,832,5
EBITA, %8,210,810,99,6
Rörelsemarginal, %10,010,311,29,1
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr
0,950,622,961,79
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr2,12-0,550,910,73
Nettoskuld, Mkr252149252149
Soliditet, %43534353

MFN