Delårsrapport juli-sept 2021 - Midway Holding AB (publ)

2021-10-22 12:00:00
Finansiellt sammandrag 2021
Q3
2020
Q3
2021
Q1-Q3
2020
Q1-Q3
Nettoomsättning213146627437
Bruttoresultat6941204129
Rörelseresultat22105714
Resultat före skatt 219620
Nettoresultat177490

Nettoomsättningstillväxt, %45,9-12,043,5-29,6
Bruttomarginal, %32,428,132,529,5
Rörelsemarginal, %10,36,89,13,2
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr0,620,261,790,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr-0,550,660,732,89
Nettoskuld, Mkr1497014970
Soliditet, %53665366

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 213 (146) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 22 (10) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 17 (7) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15 (18) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,62 (0,26) kr.
 • Under det tredje kvartalet bidrog Vertemax med en omsättning på 51 Mkr samt med ett rörelseresultat på 14 Mkr, exklusive avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar.

Januari - september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 627 (437) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 57 (14) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 49 (0) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20 (79) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,79 (0,00) kr.
 • Den 2 mars 2021 förvärvade och tillträdde Midway 100 % av aktierna i Vertemax. Vertemax rapporteras i segment Safe Access Solutions och konsolideras i Midway från den 2 mars.
 • Under perioden 2 mars – 30 september bidrog Vertemax med en omsättning på 114 Mkr samt med ett rörelseresultat på 25 Mkr, exklusive avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar

MFN