Delårsrapport januari - september 2022, Coor Service Management Holding AB

2022-10-27 07:30:00
Tredje kvartalet 2022
  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet var 2 766 (2 428) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 1 procent, tillväxten från förvärv till 10 procent och valutaeffekter till 3 procent.
  • Justerat EBITA uppgick till 122 (150) MSEK och rörelsemarginalen var 4,4 (6,2) procent.
  • EBIT uppgick till 70 (105) MSEK. Resultat efter skatt var 39 (69) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,7) SEK.
  • Kassagenereringen för den senaste 12-månadersperioden var 91 (94) procent.
  • Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA uppgick till 1,8 (1,6).
Perioden januari - september 2022
  • Nettoomsättningen under hela perioden var 8 701 (7 203) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent, tillväxten från förvärv till 11 procent och valutaeffekter till 2 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 5 procent till 481 (456) MSEK och rörelsemarginalen var 5,5 (6,3) procent.
  • EBIT uppgick till 312 (308) MSEK. Resultat efter skatt var 203 (203) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,1 (2,1) SEK.

RESULTAT I KORTHET, KONCERN

jul-sep jan-sep Rullande jan-dec
2022 2021 2022 2021 12 mån 2021
Nettoomsättning, MSEK 2 766 2 428 8 701 7 203 11 602 10 104
Organisk tillväxt, % 1 5 7 2 7 3
Förvärvad tillväxt, % 10 1 11 1 10 3
Valutakurseffekter, % 3 0 2 -1 2 0
Justerat EBITA, MSEK 122 150 481 456 655 631
Justerad EBITA-marginal, % 4,4 6,2 5,5 6,3 5,6 6,2
EBIT, MSEK 70 105 312 308 407 403
Resultat efter skatt, MSEK 39 69 203 203 265 265
Kassagenerering, % 136 158 77 84 91 98
Resultat per aktie, SEK 0,4 0,7 2,1 2,1 2,8 2,8

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 27 oktober klockan 10.00 CEST presenterar bolagets koncernchef och tf CFO utvecklingen under tredje kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=717F54F7-127E-44B3-8D59-167A29788F78

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46850558353 (Sverige) +4723963688 (Norge), +4578723251 (Danmark), +358923195172 (Finland) eller +443333009267 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.com/sv under fliken Investerare/Rapporter-och-presentationer efter presentationen.

Finansiell kalender

9 februari 2023Delårsrapport januari - december 2022

26 april 2023Delårsrapport januari - mars 2023

14 juli 2023Delårsrapport januari - juni 2023

25 oktober 2023Delårsrapport januari - september 2023

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta tf CFO och IR-direktör Andreas Engdahl (+46 10 559 54 63).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef AnnaCarin Grandin (+46 10 559 57 70) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.com/sv

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 klockan 07.30 CEST.

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Danska Byggnadsstyrelsen, DNV-GL, DSB, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), PostNord, Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv

Cision