Delårsrapport januari-mars 2021 - Midway Holding AB (publ)

2021-04-21 12:00:00

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 175 (157) Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 9 (2) Mkr.
  • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 15 (-5) Mkr.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 (45) Mkr.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,55 (-0,19) kr.
  • Den 2 mars 2021 förvärvade och tillträdde Midway 100 % av aktierna i Vertemax. Vertemax rapporteras i segment Safe Access Solutions och konsolideras i Midway från den 2 mars.
  • Under det första kvartalet bidrog Vertemax med en omsättning på 15 Mkr samt med ett rörelseresultat på 3 Mkr.

Finansiellt sammandrag
 
2021
Q1
2020
Q1
2020
Q1-Q4
Nettoomsättning 175157588
Bruttoresultat5347173
Rörelseresultat9217
Resultat före skatt19-6-1
Nettoresultat15-50
Nettoomsättningstillväxt, %11,5-31,7-26,1
Bruttomarginal, %30,329,929,4
Rörelsemarginal, %5,11,32,9
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr0,55-0,190,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr0,041,654,32
Nettoskuld, Mkr18610530
Soliditet, %476170

MFN