Delårsrapport januari–mars 2021

2021-05-28 20:00:00

Första kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen minskade till 16 MSEK (21)
 • Bruttomarginalen ökade till 70 % (47 %)
 • Rörelseförlusten minskade till -10 MSEK (-18)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 SEK (-0,09)
 • Under kvartalet genomförde vi en riktad nyemission om 21 000 000 stamaktier till en teckningskurs om 0,90 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillfördes vi cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades av Rothesay Limited
 • Händelser efter rapportperiodens utgång:
  • I april slöt vårt dotterbolag Knowledge AI Inc ett distributionsavtal avseende mjukvaruplattformen KAIT med Emirates Artificial Intelligence Technologies LLC (”Emirates AI”) i Förenade Arabemiraten. Emirates kommer att ansvara för distributionen av KAIT i Förenade Arabemiraten och har kommit överens om ett minimum försäljningsåtagande om USD 6 miljoner under två år
  • I april meddelade vi att Perry Ha, som tidigare har varit styrelseordförande i bolaget, har utsetts till ny VD. I samband med att Perry Ha tog över som ny VD tillkännagavs att Jörgen Durban av styrelsen valts till ny styrelseordförande
  • I maj slöt vårt dotterbolag Knowledge AI Inc ett distributionsavtal avseende mjukvaruplattformen KAIT med El Ajou Group Trading Company (”El Ajou”) i Saudiarabien. El Ajou kommer att ansvara för distributionen av KAIT i Saudiarabien och har kommit överens om ett minimum försäljningsåtagande om USD 6 miljoner under två år

För ytterligare information kontakta:

Perry Ha, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 maj 2021, kl. 20:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilagor


GlobeNewswire