Delårsrapport för Ortivus AB (publ) perioden juli – september 2022

2022-11-11 08:30:00

Ortivus fortsätter att ta marknadsandelar och komponentbrist påverkar leveranser

Väsentliga händelser under perioden juli - september 2022

 • Ortivus erhöll en order avseende uppdaterad hårdvara till ambulanstjänsten i Nordirland, som varit bolagets kund sedan 2019. Värdet av ordern uppskattas till 3,2 MSEK.
 • Region Blekinge tilldelar Ortivus kontrakt avseende ny utrustning till regionens ambulansverksamhet till ett värde av 4,5 MSEK.
 • Region Gävleborgs ambulans- och sjukhusverksamhet tilldelar Ortivus kontrakt avseende leverans av Ortivus lösning MobiMed Life och värdet av ordern uppskattas till 4,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus ingår ett strategiskt distributionsavtal med det spanska företaget ITURRI, en väletablerad leverantör till flera sektorer såsom sjukvård och försvarsindustri.
 • Ortivus kommunicerar uppstarten av ett danskt dotterbolag, Ortivus MobiMed ApS.

Juli - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,2 (24,5) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick på 44% (51%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 (2,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 (0,06) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick efter rörelsekapitalförändring till -8,0 (12,2) MSEK.

Januari - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,2 (71,7) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick på 50% (50%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,7 (7,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,13 (0,17) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick efter rörelsekapitalförändring till -8,8 (13,8) MSEK.

Jul-sep 2022Jul-sep 2021Jan-sep 2022Jan-sep 2021Jan-dec 2021
Nettoomsättning (MSEK)20,224,571,271,794,3
Bruttomarginal (%)44%51%50%50%51%
Rörelseresultat (MSEK)0,02,75,57,69,3
Rörelsemarginal (%)0%11%8%11%10%
EBITDA (MSEK)2,13,19,18,212,7

MFN