Delårsrapport april-juni 2022 - Midway Holding AB (publ)

2022-07-15 08:00:00

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 37 % och uppgick till 327 (239) Mkr. Tillväxten var uteslutande organisk.
 • EBITA ökade med 11 Mkr och uppgick till 38 (27) Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade med 11 Mkr och uppgick till 37 (26) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 27 (17) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 (34) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,99 (0,62) kr.
 • Den 24 juni 2022 tecknade Midway avtal om att förvärva 100% av aktierna
  i Novakorp Systems med tillträde den 1 juli 2022.

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 47 % och uppgick till 608 (414) Mkr.
  Den organiska tillväxten uppgick till 39 %.
 • EBITA ökade med 37 Mkr och uppgick till 74 (37) Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade med 37 Mkr och uppgick till 72 (35) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 55 (32) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -33 (35) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,01 (1,17) kr.

"Ännu ett starkt kvartal för Midway"
Sverker Lindberg, Vd

Finansiellt sammandrag2022
Q2
2021
Q2
2022
Q1-Q2
2021
Q1-Q2
Nettoomsättning 327239608414
Bruttoresultat10282194135
EBITA38277437
Rörelseresultat37267235
Resultat före skatt 34227041
Nettoresultat27175532

Nettoomsättningstillväxt, %36,878,446,942,2
Bruttomarginal, %31,334,331,932,6
EBITA, %11,711,312,29,0
Rörelsemarginal, %11,310,911,88,6
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr0,990,622,011,17
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr0,221,24-1,211,28
Nettoskuld, Mkr200144200144
Soliditet, %46514651

Lyssna gärna på Midway Holdings ledning som kort presenterar utvecklingen under det andra kvartalet 2022. Länk till filmen finns på: http://www.midwayholding.se/investerare/finansiella-rapporter/

MFN