Delårsrapport april-juni 2021 - Midway Holding AB (publ)

2021-07-16 12:00:00

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 239 (134) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 26 (2) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 17 (-2) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34 (16) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,62 (-0,07) kr.
 • Under det andra kvartalet bidrog Vertemax med en omsättning på 48 Mkr samt med ett rörelseresultat på 8 Mkr, exklusive avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar.

Januari - juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 414 (291) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 35 (4) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 32 (-7) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35 (61) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,17 (-0,26) kr.
 • Den 2 mars 2021 förvärvade och tillträdde Midway 100 % av aktierna i Vertemax. Vertemax rapporteras i segment Safe Access Solutions och konsolideras i Midway från den 2 mars.
 • Under perioden 2 mars – 30 juni bidrog Vertemax med en omsättning på 63 Mkr samt med ett rörelseresultat på 11 Mkr, exklusive avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar.
Finansiellt sammandrag2021
Q2
2020
Q2
2021
Q1-Q2
2020
Q1-Q2
Nettoomsättning 239134414291
Bruttoresultat824113588
Rörelseresultat262354
Resultat före skatt 22-341-9
Nettoresultat17-232-7

Nettoomsättningstillväxt, %78,4-40,442,2-36,0
Bruttomarginal, %34,330,632,630,2
Rörelsemarginal, %10,91,58,51,4
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr0,62-0,071,17-0,26
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr1,240,591,282,23
Nettoskuld, Mkr1447814478
Soliditet, %51635163

MFN