De vanligaste skattefelen som nyblivna företagare gör

Publicerad 2015-05-28 11:22

Skatt Många nya företagare har aldrig drivit eget tidigare, vilket gör att de ofta gör fel i bokföringen och skatteredovisningen. Men felen rättas oftast snabbt, enligt Skatteverket.

Av de 65 000 nya företag som registreras i landet varje år kontrolleras ungefär 25 procent av Skatteverket. Av dem som kontrolleras är de flesta nya företagare med begränsad erfarenhet av att driva eget.

Vid kontrollerna ifjol hade 15 procent av de nya företagarna gjort något fel, främst i bokföringen.

– Det är okunskap eller missförstånd som ligger bakom de flesta felen i bokföring och skatteredovisning bland nya företagare. Genom att vi har en tidig kontakt kan dock fortsatta och större fel förebyggas, säger Jonna Enholm Timén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket i ett pressmeddelande.

Förutom bokförings- och redovisningsfel blir det ofta fel i momsredovisningen, både vad gäller in- och utgående moms.

Andra vanliga fel är avdrag för kostnader som inte hör till verksamheten, samt gränsdragningar mellan hobby- och näringsverksamhet.

Ett av skälen till kontrollerna av nya företagare är, enligt Skatteverket, att det vill kunna variera och anpassa sin information till nya företagare beroende på de behov som de uppvisar.

När ett företag har gjort ett fel i till exempel bokföringen, men som sedan rättats, så uppstår oftast inte samma fel igen.

Ett slumpmässigt urval av företag som har gjort fel följs upp av Skatteverket efter sex månader. Uppföljningen i år visade att 83 procent av företagen med fel inte gjorde liknande fel igen.

– Viljan att göra rätt för sig ökar när man får stöd och hjälp i samband med en skattekontroll. Vi vill bidra till att det blir rätt från början, säger Jonna Enholm Timén.