I annonssamarbete med COEGIN PHARMA

ANNONS Med framgångsrik forskning utvecklar Coegin Pharma behandlingar mot cancer. Genom en företrädesemission och nya investerare ska de nu ta sig an fler allvarliga sjukdomar. Expanderade studier och utökade möjligheter ger bolaget ett större värde, menar vd:n Tore Duvold.

Biotechbolaget Coegin Pharma utvecklar en innovativ läkemedelskandidat för aktinisk keratos – ett precanceröst tillstånd som obehandlat kan leda till allvarlig hudcancer. En kombinerad fas I/II studie förväntas genomföras under 2021. Decennier av framgångsrik forskning kring enzymet cPLA2α utgör en solid grund när Coegin nu tar sikte på fler allvarliga sjukdomar.

Coegin Pharma har teckningsförbindelser och garantier till 100 procent i företrädesemissionen. Ta reda på mer här.

Vd:n om expansionen

– Vi skapar större värde genom att expandera vår pipeline. Vi minskar risken genom att öppna för fler möjligheter för vår innovation och utnyttjar vår unika tillgång med ett begränsat kapitalbehov, säger Tore Duvold, vd på Coegin, och fortsätter:

– Vi har ett starkt underlag av prekliniska och kliniska data. De systemiska behandlingarna med vår first-in-class cPLA2α-hämmare i cancer och i kronisk njursjukdom har en betydande potential att behandla allvarliga sjukdomar.

Emissioner och nya investerare

För att stärka bolagets projektpipeline genomförs nu en företrädesemission om 16,4 miljoner kronor. Coegin har även genomfört en riktad nyemission om cirka 15 miljoner kronor där investmentbolaget Nyenburgh Holding gått in som investerare. Detta möjliggör en expansion med klinisk fas IIa för basalcellscancer och nybildning av två dotterbolag inom cancer- och njurområdet.

Läs mer om företrädesemissionen.

Om Coegin Pharma

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat ”proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Av: Coegin Pharma

Detta är en annons från Coegin Pharma och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.