Analys: Högre risk i preferensaktier – se upp för de tre dyraste

Publicerad 2015-03-18 13:10

Analys Preferensaktier har fått ett stort uppsving på senare år. Men nu ökar risken för bakslag. Om inflationen tar fart och räntan stiger ligger särskilt de här aktierna i farozonen.

De tre preferensaktier som handlas högst över sin respektive inlösenkurs är Sagax Pref, Corem Property Pref och Fast Partner Pref. Tillsammans med Ratos Pref ger de dessutom lägst direktavkastning av alla preferensaktier i Sverige. Det beror på att bolagen innebär låga kreditrisker för placerarna.

Att kurserna handlas över sina inlösenkurser är inget problem för dig som är någorlunda kortsiktig. Inget tyder på att något fastighetsbolag skulle lösa in sina preferensaktier i brådrasket. Men det går inte att utesluta att det händer i något bolag inom de kommande fem till tio åren.

Köper du Fast Partner Pref eller Corem Pref och det blir inlösen förlorar du motsvarande tre års direktavkastning. Direktavkastningarna är 4,9 procent och aktierna faller till inlösenkurserna om bolagsstämmorna skulle besluta om inlösen. Det blir då kursras på 17 procent respektive 16 procent. Det är teoretiska risker, men det finns mer eller mindre lika säkra preferensaktier som inte handlas över sina inlösenkurser.

Mer närtida risker är att räntorna snart bottnat och börjar stiga. Särskilt dyra preferensaktier som stigit under lång tid har då många ägare som gärna tar hem vinsten och placerar i räntebärande sedan räntorna kommit upp. Särskilt om inflationen tar fart. I preferensaktier höjs aldrig utdelningen, vilket gör att inflation kan slå hårt.

När trygga och bra bolag som Fast Partner och Corem har preferensaktier som bara ger 4,9 procent är känsligheten för räntehöjningar och inflation stor. Tittar vi på prisindexet KPIF, som visar inflationen utan ränteeffekter, stiger i nuläget konsumentpriserna med 0,9 procent på årsbasis. Den inflationsjusterade direktavkastningen från till exempel Fast Partner Pref är därmed nere på halvdana 4 procent.

Långsiktigt borde de vanliga stamaktierna klara sig bättre, även om flera av dem också blivit dyra. Med det sagt är alla preferensaktier som ger 5,5-8,0 procent i direktavkastning fortsatt rätt bra placeringar så länge räntor och inflation är någorlunda låga. Men riskerna är högre än tidigare.

 

Namn Direktavkastning (%) Kurs över inlösenkurs (%)
Fast Partner Pref 4,9 17,1
Corem Property Pref 4,9 16
Sagax Pref 5,3 7,7

Fotnot: I senaste numret av Placeringsguiden finns en längre analys av preferensaktier. Som prenumerant kan du läsa den digitalt i tidningsarkivet.