De drar in mest på bemanningsboomen

Publicerad 2011-11-28 14:25

Bemanningsbranschen visar rekordtillväxt i spåren av en osäker och svårnavigerad världsekonomi med allt kortare cykler. Och det är Manpower, Proffice och Adecco som drar in mest på den svenska arbetsmarknadens omstöpning.

Efter toppåret 2010 svarade bemanningsföretagen för drygt 1,3 procent av alla sysselsatta i Sverige. I dag har siffran ökat till 1,7 procent, enligt färsk statistik från SCB och branschen – som väntas omsätta över 20 miljarder kronor – är på väg mot ett nytt rekordår.

Allt fler kunder inom såväl offentlig som privat sektor anlitar bemanningsföretag. Av de 80 000 anställda inom bemanningsbranschen är 30 procent arbetare och 70 procent tjänstemän. En annan intressant trend är att entreprenaduppdragen ökat kraftigt, om än från en låg nivå.

”Branschen har utvecklats från ’Nisse på Manpower’ till stora, långa projekt. I många fall hela avdelningar. Som Adecco som kört en hel produktionslina på Volvo”, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på branschorganisationen Bemanningsföretagen.

Gränsdragningen mellan bemanningsföretag och konsulter börjar också suddas ut. Exempelvis består Proffice i dag av 40 procent akademiker, vilka i allt större utsträckning konkurrerar med de traditionella konsultföretagen.

Branschen expanderar också mot den fina gatans rekryteringsföretag. Poolia startade till exempel nyligen Poolia Executive Search för rekrytering av högre chefer. Sett till branscher är det i dag inte heller många där bemanningsföretagen inte är positionerade.

”Vi har tagit bransch efter bransch. Vård och telekom var tidiga, medan basindustrin kommer först nu”, säger Proffices vd Lars Kry.

Börsens bemanningsföretag visar alla fortsatt hög ökningstakt och för Proffice var tredje kvartalet det bästa någonsin. Ändå har bolagens aktier fått rejält med stryk i takt med att den europeiska skuldkrisen satt alltmer avtryck i den reala ekonomin.

Inte så märkligt kanske mot bakgrund av att en stor del av den senaste tidens tillväxt skett inom den mer konjunkturkänsliga industrisektorn. Och det faktum att företagen i allt större utsträckning använder bemanningsföretagen just för att vara ett dragspel i konjunktursvängningar.

Bolagen som drar in mest på uthyrning Omsättning Mkr
Manpower 4 306
Proffice 2 985
Adecco 2 189
Uniflex 1 180
Academic Work 1 051
Poolia 988
Lernia 896
Studentconsulting 477
Logent 303

Arena Personal

274

Bemanningstätt på börsen Kursutv 2011, proc Börsvärde, Mkr
Proffice -40 1 378
Uniflex -10 440
Poolia -66 187
SJR -7 173
Dedicare +26 148
NGS +155 45
Resurs -19 30