Fyra värsta hoten mot Sverige

Publicerad 2011-11-17 12:21

Nu börjar krisen i Europa spilla över på den svenska ekonomin på allvar. Veckans Affärer listar de fyra vanligaste vägarna som statsskuldsviruset kan sprida sig till Sverige.

Bankerna lever farligast

Bankerna befinner sig i den europeiska skuldhärdens epicentrum. I en situation där problemen i den europeiska banksektorn skulle leda till mer allvarliga störningar i världshandeln kommer svensk industri att drabbas hårt. Men där är vi inte ännu.

Vi har heller inte sett någon motsvarighet till den fullständiga kredittorka som var starten på den förra krisen, även om tillgången på pengar minskat något.

De svenska bankernas kapitaltäckning är hög, högre än inför förra krisen och högre än i de flesta andra europeiska banker. Dessutom har de varit förutseende och redan i våras förfinansierat en stor del av sitt refinansieringsbehov.

Bankernas direkta exponering mot de krisdrabbade länderna är samtidigt ganska blygsam.

Exporten bromsar in

När de europeiska skulddrabbade ekonomierna gör stora åtstramingar hämmas tillväxten, vilket påverkar svensk export. I kombination med en stark svensk krona blir det kännbart.

När börsbolagens rapporter för tredje kvartalet nyligen presenterades var signalerna tydliga, särskilt inom fordonssektorn.

Scania och Volvo har sett en viss avmattning på lastvagnsmarknaden i Europa. Den svagare efterfrågan på den europeiska fordonsmarknaden spiller i sin tur över på SKF som nu sänker sin produktion. Även andra stora exportörer som Ericsson, Sandvik och Alfa Laval och Seco Tools har börjat dra i bromsen.

Samtidigt är de svenska storföretagen bättre rustade i dag än inför den förra krisen. Framför allt har de varit mycket försiktiga med att dra på sig fast anställd personal. Lagernivåerna är generellt lägre och företagen är bättre på att anpassa sin kapacitet.

Dessutom är bolagens kassor välfyllda och en eventuellt dyrare bankupplåning kan ersättas av andra typer av finansiering, till exempel företagsobligationer.

 

Arbetsmarknaden blir trögare

När de stora exportföretagen drar i bromsen påverkas sysselsättningen och tecknen på det börjar bli allt fler. Scania har beslutat att inte förlänga kontrakten med 900 visstidsanställda i Europa, medan Volvo säger upp 400-450 visstidsanställda i Sverige.

Sandvik har varslat 365 anställda om uppägning i Sverige, och varnar för att det kan komma mer.

Som en följd av att Seco Tools drar ned produktionstakten får 100 tillfälligt anställda till en början lämna bolaget, varav cirka 35 i Sverige.

Och tidigare i höstas varslade Nordea 2 000 anställda i koncernen om uppsägning.

 

Shoppingen stramas åt

Osäkerheten om vad eurokrisen för med sig syns tydligt i en rad konjunkturindikatorer. De svenska inköpschefernas index för såväl industrin som för den viktiga tjänstesektorn har rasat.

Likaså har konsumenternas förtroende sjunkit dramatiskt. En bransch som påverkats kraftigt av det är detaljhandeln som rear ut redan innan julhandeln kommit i gång.

Byggbranschen är en annan krishärd, och för hushållen blåser det motvind, framför allt som en följd av ökade bolånekostnader, ökade skulder och den dystra börsutvecklingen. Riksbankens räntevapen är inte heller lika starkt den här gången.

Finansminister Anders Borg dessutom håller hårt i plånboken och en expansiv finanspolitik lyser just nu med sin frånvaro.