Bolån De flesta bolån är på mindre än två miljoner kr. Och få belånar bostaden för att konsumera. Det framgår av en färsk undersökning från SBAB.

Villapriserna har stigit med 20 procent de senaste 12 månaderna och genomsnittsvillan i Sverige kostar knappt 4,5 miljoner kr, enligt Svensk Mäklarstatistik.

Men bolånen är långt ifrån snittpriset.

Enligt SBAB:s bolåne- och sparundersökning har drygt 70 procent av alla bostadsägare bolån på mindre än två miljoner kr. Nästan fyra av tio, 38 procent, har lån på mindre än en miljon kr.

12 procent av de drygt 1 000 svarande i undersökningen som gjordes av Sifo Kantar säger sig ha bolån på över tre miljoner kr.

Flera av dem är förhållandevis unga bolåntagare.

–Ja, många nya hushåll på bostadsmarknaden har tagit på sig stora lån, även i förhållande till inkomsten. Vi ser också att andelarna som har stora bolån i stocken av bostadslån gått upp något sedan vår förra undersökning 2019, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Han fortsätter:

–Den generella bilden är dock att det är relativt få bostadsägare som har mycket stora lån i stocken av bostäder. Det är en viktig nyanserande slutsats i den svenska debatten om de makroekonomiska riskerna med hushållens bolåneskulder.

SBAB har också undersökt hur bolåneskulden förhåller sig till sparandet.

Tre procent av hushållen säger att de har mindre än 10 000 kr i sparkapital och var femte hushåll har över en miljon kr.

–Att tre procent av hushållen med bolån uppger att de har mindre än 10 000 kronor sparat visar förstås att det finns bostadsägare som är mycket känsliga för förändringar i ekonomin. Då det inte finns några officiella data på kopplingen mellan storleken på bolånen och hushållens finansiella sparande samtidigt, för bedömningen av makroriskerna med bolånen, en värdefull slutsats för vår undersökning att de som har störst bolån i regel också verkar ha högst sparande, säger Robert Boije.

Undersökningen visar också att det endast är 16 procent av alla bostadsägare som belånat bostaden de senaste fem åren för konsumtion av annat än boende. I de flesta fall, troligen bilköp.

–Den senaste forskningen visar att de länder som fått problem med stora bolån har fått det för att bostäderna i hög grad belånats för annat än boendekonsumtion, till exempel för köp av bilar och båtar, som samtidigt resulterat i ett lågt hushållssparande. Att 16 procent säger sig belåna för konsumtion i kombination med officiella data som visar på ett mycket högt hushållssparande i Sverige och våra resultat, som visar att de med största bolån också har högst sparande, pekar sammantaget mot att riskerna med bolånen i Sverige inte är så stora som den bild Riksbanken och Finansinspektionen har förmedlat, säger Robert Boije.