Därför ska du teckna nya bostadsbyggaren

Publicerad 2017-03-29 06:39

Notering Värderingen gör att det inte är någon direkt lågriskaktie. Men kan du stå ut med det breda teckningsintervallet blir rådet att teckna SSM. Inte minst då tiderna är ljusa för bostadsutveckling i Stockholmsområdet.

Bostadsbyggaren SSM ska in på Stockholmsbörsen med den 6 april som första handelsdag. Enda invändningen är att teckningsintervallet är så brett. Högsta teckningskursen på 64 kr är 18,6 procent högre än de 54 kr som är det billigaste du kan få köpa aktien till.

SSM är entreprenörsägt av grundarna, som endast vid stor efterfrågan på aktier säljer en mindre del. Bolaget tar in 540 miljoner kr via en nyemission, men transaktionskostnader på 40 miljoner kr tillkommer. Hur många aktier som emitteras bestäms av teckningskursen. Huvudägarna kommer att kvarstå med 63,8 – 75 procent av aktierna i SSM.

Ett annat positivt inslag är att det som brukligt nuförtiden finns ankarinvesterare. Denna gång i form av Länsförsäkringar, Malmegårds Fastighets och Grandholm Fastigheter som tillsammans tecknar aktier för 180 miljoner kr, vilket motsvarar en tredjedel av aktierna i nyemission.

Kapitaltillskottet ska gå till att stärka finanserna, vilket behövs för att lyfta soliditeten över målet på minst 30 procent. Expansionen har slukat en del rörelsekapital och investeringar samt att lånebördan ökat.

Verksamheten är att bygga bostäder i Stockholmsregionen. SSM växer snabbt och vinsten har ökat från 2014 års 35 miljoner till fjolårets 145 miljoner kr efter skatt. Rörelsemarginalen låg 2016 på fina 29 procent.

Börsvärdet hamnar på 2165 – 2466 miljoner kr. Räknar vi med en teckningskurs på 59 kr och att vinsten per aktie stiger ytterligare en bit i år tecknar du aktien till 10-11 gånger årsvinsten. Det är i nivå med branschkollegan Besqab och SSM kan därmed få en positiv start.

Då tiderna är mycket goda just nu för bostadsutveckling i Stockholm och antalet produktionsstarter ska öka framöver lär aktiemarknaden ha en positiv grundsyn på SSM. Vårt råd är därför att teckna, även om det trots värderingen inte är någon lågriskaktie.