I annonssamarbete med INVESCO

ANNONS En investering i fysiskt guld kan fungera som en trygg hamn vid geopolitiska kriser och inflationsoro. Kapitalförvaltaren Invesco lyfter fram ETC:er som ett smidigt och enkelt verktyg för att investera i guld, där spararen själv slipper stå för dyr försäkring och förvaring.

Hög inflation, kraftiga och snabba räntehöjningar, Rysslands invasion av Ukraina – det är mycket som skapar oro på världens finansmarknader just nu. Under tider av oro vänder sig fler investerare och privatsparare till ett tillgångsslag som kan fungera som en trygg hamn.

– Prisutvecklingen på guld har historiskt sett haft en låg korrelation mot aktie- och obligationsmarknaden och har utvecklats väl under tider av kris och geopolitisk osäkerhet. Som ett exempel kan man titta på pandemiåret 2020 då guld var det breda tillgångsslaget som avkastade bäst, säger Fredrik Nilsson, ansvarig för ETF:er i Norden hos Invesco.

Smidigt med investering i ETC

Det finns olika sätt att handla med guld. Ett sådant är att köpa smycken eller guldtackor och själv stå för förvaring och försäkring. En annan väg att gå är att handla certifikat för fysiskt guld på börsen, genom det som kallas ETC:er (Exchange-traded commodities).

– En investering i en ETC innebär att man överlåter de dyra och krångliga momenten – leverans, förvaring samt försäkring – till emittenten. Här betalar man en årlig avgift som kompenserar för dessa delar, förklarar Fredrik Nilsson.

Hållbara tackor

Invesco erbjuder en av Europas största guld-ETC:er, Invesco Physical Gold ETC, och förvaltar i dag cirka 16 miljarder dollar i fysiskt guld. Tack vare produktens storlek och dess skalfördelar har Invesco möjlighet att erbjuda en konkurrenskraftig förvaltningsavgift, berättar Fredrik Nilsson.

– Vi har även ett hållbarhetsperspektiv kopplat till vår förvaltning. 100 procent av guldinnehavet har utvunnits i enlighet med London Bullion Market Associations riktlinjer, som följer FN:s globala hållbarhetsmål, för att öka transparens samt minimera fattigdom, förbättra arbetsförhållanden och försäkra att pengarna når arbetstagarna, säger han och fortsätter:

– En annan fördel med vår ETC är att vi har gjort det möjligt att handla i valutasäkrade versioner i euro och brittiska pund i stället för amerikanska dollar, för att möta efterfrågan hos kunder som vill undvika valutarisken vid transaktioner.

Ta reda på mer om Invesco Physical Gold ETC.

Guld i portföljen

Fredrik Nilsson trycker på att guld har många positiva egenskaper som byggsten i portföljallokering.

– Med kraftiga börsfall, geopolitisk osäkerhet och en ökad inflationsoro hos både professionella och privata investerare har vi sett stora inflöden mot fysiska guldprodukter. Guldpriset uppvisar en uppgång på cirka två procent hittills i år, vilket ännu en gång avspeglar dess positiva diversifieringsegenskaper som en försäkring mot oförutsägbara händelser i en bred, långsiktig portfölj, säger han.

Fotnot: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Läs mer om Invesco här.

Om Invesco

Invesco Ltd. är en global oberoende kapitalförvaltare. Med ett AUM på 1,6 biljoner USD, 8 000 anställda i fler än 20 länder globalt och nordiskt kontor i Stockholm, levererar Invescos investeringsteam ett omfattande utbud av aktiva, passiva och alternativa investeringsmöjligheter.

Av: Invesco

Detta är en annons från Invesco och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.