Därför ska du inte stirra dig blind på p/e-tal

Publicerad 2016-09-21 06:12

Aktier Ett lågt p/e-tal kan vid första anblick se mycket attraktivt ut. Men det behöver nödvändigtvis inte skvallra om stigande aktiekurser. Det kan finnas andra orsaker.

Stamaktierna i Oscar Properties och Corem Property har lägst p/e-tal på Stockholmsbörsen enligt de tabeller som finns i Placeringsguiden och Privata Affärer. Oscar handlas till drygt sex gånger prognosen för årets vinst och Corem till sju gånger.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties verksamhet är väldigt projektfokuserad. Det betyder att resultatet är beroende av relativt få bostadsprojekt. Under första halvåret i år trefaldigades antalet sålda bostäder till 269 stycken och antalet bostäder under produktion mer än dubblades till 1047.

Även om expansionen innebär potential och chans till fortsatt goda vinster är det också en risk för Oscar. Bolaget investerar betydligt större summor än vad kassaflödet från den löpande verksamheten tillåter. Det betyder att man är beroende av att nyemittera aktier och ta lån.

Så länge bostäderna kan säljas med vinst är det en god affär att boosta tillväxten via balansräkningen, men direkt riskfritt är det inte. Alla år kanske inte vinsten per stamaktie blir bra, men många år.

Fastighetsbolaget Corems resultatet omfattar orealiserade värdeförändringar på både fastigheter och derivat. Fastigheterna har under första halvåret värderats upp med 100 miljoner medan räntederivaten minskat i värde med 207 miljoner kr. Även här har nyemissioner varit med och finansierat expansionen.

De låga räntorna som gynnar vinsten kanske inte vara för evigt och varje vinstkrona kanske därför inte ska värderas så högt. Enligt de prognoser som lämnats till databasen Factset ska Corems vinst i år bli 5 kr per aktie, för att 2017 falla till 3,40 kr per aktie.

Dessutom värderas fastighetsbolag främst utifrån substansvärdet, som i Corems fall vid halvårsskiftet var 36,41 kr per aktie exklusive bland annat uppskjuten skatt. Det egna kapitalet per aktie var samtidigt däremot 27,84 kr per stamaktie, att jämföra med aktiekursen på 33,50 kr.

De låga p/e-tal som Oscar Properties och Corem har är med andra ord inga löften om stigande aktiekurser. Det finns alltså ingen anledning att stirras sig blind på p/e-tal. Se det i stället som en inspiration och en positiv signal om att bolagen tjänar bra med pengar i år.