Därför ska börsen klara krisenFoto: Istockphoto

Därför ska börsen klara krisen

Publicerad 2011-08-31 08:14

Enter Fonder har jämfört utgångsläget för de svenska bolagen nu med hur det var vid tidigare börsnedgångar. Mycket talar för att denna nedgången inte blir fullt så allvarlig menar man.

Ekonomerna på Enter Fonder analyserar i ett marknadsbrev sommarens kraftiga börsnedgång och försöker jämföra den med tidigare nedgångar för att se hur attraktiv är den svenska börsen är för tillfället.

Ska den nuvarande börsoron förstärkas och utvecklas till en kraftig och uthållig nedgång, typ IT-kraschen 2000-2002? Eller blir det en, i och för sig kraftig, men mer kortvarig sättning, typ Asienkrisen 1998?

Genom att titta på diverse ekonomiska parametrar kommer Enter fram till att det lutar åt det senare. En nedgång som i så fall troligen skulle få begränsade effekter på realekonomin.

Fondbolaget pekar på följande faktorer.

Efterfrågan är för tillfället jämförelsevis låg. Detta innebär att fallhöjden är låg och volymrisken för företagen begränsad. De kraftiga nedgångarna 2000 och 2007 kom båda efter att efterfrågan i de utvecklade länderna hade stigit i flera år. Nu har den bara stigit i drygt ett år och ligger långt under den långsiktiga trenden.

Tudelad tillväxt. Trots att efterfrågan totalt sett är låg visar många stora industribolag upp rekordhög försäljning. Anledningen till detta är, enligt Enter, den ökande efterfrågan från tillväxtländer. För många svenska industribolag har tillväxtländernas andel av försäljningen ökat till upp emot 50 procent.

Skuldsättningen för de svenska börsbolagen (exklusive bankerna) ligger på en historiskt låg nivå. Den var betydligt högre både innan IT-kraschen och innan finanskrisen. Detta innebär att företag inte kommer drabbas av samma behov av att strypa investeringar.

Bankernas beredskap är, enligt Enter, bättre nu jämfört med vid finanskrisen 2007. Finansieringen har förlängts och buffertarna och kapitaltäckningsgraden är högre.

Värderingarna ser bättre ut. Det framåtblickande P/e-talet för Stockholmsbörsen, och för Europabörserna, ligger runt nio, vilket är historiskt lågt. De svenska vinsterna kan justeras ned med runt 30 procent utan att värdet blir speciellt högt. Fallhöjden i vinstprognoserna är därmed hög.

Aktiernas relativa värdering jämfört med obligationer är osedvanligt låg. Realräntan på runt 0,5 procent är rekordlåg samtidigt som börsens direktavkastning ligger nära tidigare toppar.

Finns det då inget som ser negativt ut? Jo, det finns faktiskt en baksida av myntet också.

Den svenska kronan är stark vilket innebär att exportbolagen inte får det stöd av en försvagad valuta som de brukar få när världsekonomin är i gungning.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER